Unge frivillige møtes i park

Hvem vil du nominere til månedens frivillig?

2022 er frivillighetens år. Dette vil vi i Misjonssambandet øst markere ved å løfte frem en frivillig hver måned.

Store deler av vårt arbeid drives av frivillighet. Gjennom sitt engasjement for Jesus og sine medmennesker utgjør de frivillige ryggraden i Misjonssambandet.

Vi i Misjonssambandet øst ønsker å rette søkelys på engasjementet som finnes i regionen vår. Vi trenger deg som ønsker å bety noe for andre mennesker, og som ønsker at flere skal bli kjent med Jesus. Dette bidrar til å realisere visjonen vår: «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus».

Hvem ønsker du å nominere som kandidat(er) til månedens frivillig? Vi kommer til å trekke ut og løfte frem en frivillig hver måned på nett og sosiale medier gjennom 2022. Mot slutten av året skal «årets frivillig» stemmes frem av dere som regionens lesere, følgere og frivillige.

Nominasjon av månedens frivillig i Misjonssambandet øst

Hvem nominerer?