Peterskolen

Tre årlige leirer på Holmavatn for 2.-4. klasse går under betegnelsen "Peterskolen". Dette er helt vanlige leirer som alle kan melde seg på.

På disse leirene vil en systematisk gå igjennom bibelhistorien. Mange av de andre leirene vil også følge samme undervisningopplegg.

Det er den samme ledergruppen som deltakerne vil møte igjen fra leir til leir.