Fjord

Region sørvest

NLM region sørvest består av kommunene fra Fitjar i nordvest, Eidfjord i nordøst til Kvinesdal i sørøst.

NLM region sørvest driver et rikt og variert arbeid i de fleste kommuner med møter på bedehus, foreninger og andre nære fellesskapsgrupper og ikke minst et stort arbeid blant barn og unge. Regionen er opptatt av å forkynne Guds ord til nye generasjoner og formidle kallet til misjon.

 

Institusjoner

Utenom arbeidet lokalt er det stor aktivitet på de fem leirstedene i regionen med forskjellige arrangement for alle aldersgrupper. Flere lokalradioer, barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt bibelskole er også en viktig del av virksomheten. Vi har også gjenbruksbutikker flere steder i regionen.

Arbeidet på bedehusene og i foreningene er delt inn i ni geografiske områder. Du finner mer om disse i ressursbanken.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region sørvest i Ressursbanken (husk å filtrere på region sørvest). Her finner du f.eks. skjema for ønsker om talerhjelp, regionens lover mm.

 

Gaver

NLMs gavekonto: 8220 02 90131

Vi ber om at innbetalinger av foreningsgaver gjøres med bruk av KID-kode. Dette sparer oss for administrasjonskostnader.

Ved innbetaling av gaver uten bruk av KID ber vi om at det påføres tydelig informasjon om hva innbetalingen går til og hvem den er fra.

Har du spørsmål om innbetaling av gaver til NLM kan du kontakte regionkontoret eller NLMs hovedkontor - informasjonsavdelingen, tlf. 22007200, e-post: giver@nlm.no

 

Adresse

Region sørvest Gulaksveien 4 4017 Stavanger,

Kontakt

E-post: sorvest@nlm.no Telefon: 51 82 31 00 Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00-14.30 Kontoret er julestengt fra og med 24. desember til og med 1. januar