Prekestolen

Region sørvest

NLM region sørvest består av kommunene fra Fitjar i nordvest, Eidfjord i nordøst til Kvinesdal i sørøst.

NLM region sørvest driver et rikt og variert arbeid i de fleste kommuner med møter på bedehus, foreninger og andre nære fellesskapsgrupper og ikke minst et stort arbeid blant barn og unge. Regionen er opptatt av å forkynne Guds ord til nye generasjoner og formidle kallet til misjon.

 

Institusjoner

Utenom arbeidet lokalt er det stor aktivitet på de fem leirstedene i regionen med forskjellige arrangement for alle aldersgrupper. Flere lokalradioer, barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt bibelskole er også en viktig del av virksomheten. Vi har også gjenbruksbutikker flere steder i regionen.

Arbeidet på bedehusene og i foreningene er delt inn i ni geografiske områder. Du finner mer om disse i ressursbanken.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region sørvest i Ressursbanken (husk å filtrere på region sørvest).

 

Gaver

NLMs gavekonto: 8220 02 90131

Vi ber om at innbetalinger av foreningsgaver gjøres med bruk av KID-kode. Dette sparer oss for administrasjonskostnader.

Ved innbetaling av gaver uten bruk av KID ber vi om at det påføres tydelig informasjon om hva innbetalingen går til og hvem den er fra.

Har du spørsmål om innbetaling av gaver til NLM kan du kontakte regionkontoret eller NLMs hovedkontor - informasjonsavdelingen, tlf. 22007200, e-post: giver@nlm.no

 

Adresse

Region sørvest Gulaksveien 4 4017 Stavanger,

Kontakt

E-post: sorvest@nlm.no Telefon: 51 82 31 00 Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00-15.00 Åpningstider i julen: Stengt torsdag 27. og fredag 28. desember

Aud Norunn Myklebust Ungdomsarbeider Salem Stavanger
Ingve Nord-Varhaug Styrer Tonstadli
Nils Ove Notland Styrer Solgry/leirkoordinator
Inger Skumsnes Kjøkken og renholdsleder på Solgry
Lars Stensland Pastor Vea bedehusforsamling/Områdearbeider i Karmøy
Ove Sandvik Forkynner
Aslak Tveita Forsamlingsleder Fokus Klepp
Gry Anette Tørring Journalist pTro
Ivan Underhaug Ungdomsleder Misjonshuset, Haugesund - 50% / Barne- og ungdomsarbeider i regionen- 50%
Anne Birgitte Lillebø Bøe Journalist pTro
Asbjørn Handeland Områdearbeider, Flekkefjord
Magne Birkedal Forkynner
Ivar Eiken Redaktør pTro
Jan Helge Aarseth IKF-forsamlingsleder
Hilde Malde Lags- og foreningsarbeider
Egil Skutlaberg Områdeleder Øst og Haugalandet
Birger Helland Områdeleder Dalane
Steinar Harestad Forkynner
Svein Anton Hansen Forsamlingsleder Misjonssalen Sandnes
Mons Gunnar Selstø IKF-arbeider
Stein Sandvik Områdeleder Ryfylke/forkynner
Kristoffer Ueland Forkynner
Magne Vatland Barne- og ungdomsarbeider Flekkefjord
Håkon Åreskjold Prosjektleder SommerTreff Lundeneset
Jan Helge Aarseth IKF-arbeider og forsamlingsleder
Kolbjørn Bø
Kolbjørn Bø Regionleder
John Olav Selstø Ungdomsleder Salem
Øivind Solheim Forkynner
Marita Skailand Tveita Forsamlingsutvikler Fokus Klepp
Arnt Magne Granberg Leder NLM ung
Jon Håvard Gundersen Forkynner
Olaug Synnøve Gundersen Leirkonsulent
Ingvild Hovda IKF-arbeider
Siren Klungland Moi Trosopplæringsleder Fokus Klepp
Arvid Lodden Administrasjonsleder
Martin Lindhjem Forkynner
Paul Odeh Leder IKF
Anne Kristine Rosberg Forkynner
Brynhild Roth Sæther Bestyrer på Holmavatn ungdoms- og misjonssenter
Inge Sirevåg Forkynner
Olav Andreas Sæther Bestyrer Holmavatn
Aud Norunn Myklebust Ungdomsarbeier Salem Stavanger
Eirikur Arildsson Melberg Fungerende leirkonsulent
Georg Mork Forkynner/områdearbeider
Siren Klungland Moi Trosopplæringsleder, Forus Klepp
Andreas Roth Sæther Bestyrer på Holmavatn ungdoms- og misjonssenter
Eilert Fredly Logos- og ungdomskoordinator
Torill Fjetland
Torill G. Fjetland Kontorsekretær
Bjørn Steinar Haugland Journalist pTro
Christoffer Inge Hovda Forsamlingsleder Salem Stavanger
Sverre Hovda Forkynner
Synnøve Helland Leirkoordinator
Inge Kallestad Journalist pTro
Vibeke Haukås Skretting Kontorsekretær pTro
Eirik Stensland Ungdomsarbeider
Sissel Marie Bjerga Styrer Utsyn Misjonssenter
Tollef Byrkjedal Journalist pTro