Oslo

Region øst

NLM region øst består av fylkene Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark og Østfold.

NLM region øst ønsker å gi barn, ungdom og voksne over hele Østlandet muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi vil utruste kristne til å være levende vitner både i sitt eget lokalområde og over hele verden. Vi driver et stort og variert arbeid med store og små misjonsfellesskap, et rikt leirarbeid og jevnlig møtevirksomhet i forsamlinger og bedehus. NLM region øst er svært variert, og inkluderer både den tett befolkede og flerkulturelle Osloregionen og små steder i distriktene. En viktig prioritering er det flerkulturelle arbeidet, og vi satser også stort på å nå barn og unge med evangeliet.

I tillegg til NLMs visjon «Verden for Kristus» arbeider Region øst under visjonen «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus».

 

Institusjoner

NLM region øst har seks leirsteder, ni barnehager (alene eller sammen med andre) og fem skoler, inkludert Fjellhaug bibelskole, med landets eneste bibelskolelinje innen gaming, og Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som er svært viktig for rekruttering og utdanning av utsendinger til NLMs internasjonale arbeid. Vi har også to nærmiljøsentre, en rekke gjenbruksbutikker og flere lokalradioer.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region øst i Ressursbanken (husk å filtrere på region øst).

Der finner du blant annet informasjon og referater fra regionstyret, leiroversikt for hele året og disippeltreningsprogrammet vårt, Ung:Disippel.

Adresse

Sinsenveien 25 0572 Oslo

Kontakt

E-post: ost@nlm.no Telefon: 22 00 73 90 Åpningstider: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Peter Majeed Innvandrerkonsulent
Karoline Lodden Næss Familiearbeider i Misjonssalen Oslo (i permisjon)
Odd Arild Røen Ungdomsarbeider Stikle/Ørje
Marte V. Sameien Barne- og ungdomsarbeider Hedmark
Andreas Barbøl Forsamlingsleder Follo
Jon Georg Fiske Lederutvikler Ung:Disippel, regional lederutvikler og områdearbeider Akershus
Kari Helene Haugen Misjonskonsulent og områdearbeider Hedmark og Øvre Romerike
Kjersti Haugen Trinnleder i Ung:Disippel
Ingunn Bjørge Bredvei Barne- og familiearbeider Tønsberg misjonshus
Jan Erik Lehre Forsamlingsleder Misjonssalen Oslo og områdearbeider Akershus
Sven Arne Lundeby Leder NLM Ung
David Fauske Young Life-arbeider Oslo
Frode Granerud Områdearbeider Østfold
Åse Karlsen Områdearbeider i Vestfold og nordre Buskerud
Håkon Åreskjold Administrasjonsleder Misjonssalen Oslo
Ole Kristian Sameien Forsamlingsleder Hamar
Ragnhild Fjeld Kontor- og foreningssekretær
Natasha Victoria Galland Leirkonsulent
Matias Ommedal Ungdomsarbeider Hamarkirken
Martha Salmelid Familiearbeider i Misjonssalen Oslo (vikar)
Bjørn Moldekleiv Forsamlingleder Drammen og omegn og forkynner i regionen
Gjermund Nordhus Utviklingsleder
Asbjørn Stige Administrasjonsleder
Andreas Furnes Forsamlingsarbeider Follokirken
Martine Heier Festivalsjef for Nyttårsfestivalen og Ungdomsfestivalen
Leif Ørjan Thingbø Young Life arbeider Fredrikstad
Jan Magnus Fauske Lillebø Ungdomsleder i Misjonssalen, Trinnleder i Ung:Disippel, ungdomsarbeider i Østfold
Ewa Moldekleiv Barne- og familiearbeider
Arild Strøm Sang- og musikkarbeider Misjonssalen Oslo
Ernst Jan Halsne Leder region øst
Inger Strangstad
Inger Melbø Strangstad Områdearbeider Gudbrandsdalen og forsamlingsarbeider Lillehammer/Prosjektleder Maks Hjelp