Unsplash

Region Midt-Norge

NLM region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure og Halsa kommuner på Nordmøre og nord til Rana og Rødøy i Nordland.

NLM region Midt-Norge har et vidtrekkende arbeid for å nå flere med evangeliet i denne delen av landet. Gjennom nesten 200 store og små misjonsfellesskap, leirarbeid, gjenbruksbutikker, lokalradio og mye annet arbeid formidles både de gode nyhetene om Jesus og kallet til misjon over hele verden.

 

Institusjoner

NLM region Midt-Norge har medansvar for flere barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og en lokalradio. Blant annet huser regionen naturbruksskolen Val vgs., som har eget fullskala oppdrettsanlegg.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region Midt-Norge i Ressursbanken (husk å filtrere på region Midt-Norge).

Der finner du blant annet informasjon og referater fra regionstyret, oversikt over frivillige forkynnere og andre viktige dokumenter.

Adresse

NLM Midt-Norge, Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal

Kontakt

E-post:midt-norge@nlm.no Telefon: 73 83 58 30 Åpningstider: Mandag - fredag kl 09-15.

Ruth-Elise Bergane Barne- og ungdomsarbeider
Ingvild Sørli Einarsen Leirkonsulent
Kristian Fagerli Forkynner
Margrete Klokkehaug Områdearbeider Namdal
Rolf Lavik Områdeleder Innherred
Tarjei Løvik Forkynner
Knut Ole Østertun Barne- og ungdomsarbeider
Øyvind Rott Områdeleder Namdal
Åshild Ryen Barne- og ungdomsarbeider
Irene Sandberg Sæther Administrasjonsleder
Johannes Selstø Forsamlingsleder Betania
Endre Stene Forsamlingsleder Namsos/ungdomsarbeider
Irene Maria van Andel Leder NLM ung region Midt-Norge