Unge mennesker på joob

Ledige stillinger i NLM ung

NLM ung har flere spennende stillinger for deg som vil være med å jobbe med kristen arbeid blant barn og unge.

NLM ung er en nasjonal barne- og ungdomsorganisasjon som jobber for at flere barn og unge skal ha mulighet til å høre evangeliet om Jesus. Med på dette spennende arbeidet er det nå behov for flere som vil være med jobbe med ungdommer og med trosopplæring. 

 

Trosopplæringskonsulent

Inntil 100 % - Vikariat 1 år med mulighet for forlengelse

Det er også aktuelt å ansette to personer i mindre stillinger, dersom den totale søkermassen tilsier at det er den beste løsningen.

 

Ungdomskonsulent

NLM ung skal ansette flere personer, tilsvarende inntil 2 årsverk, i stillinger inn mot ungdomsarbeid. Antall stillinger og stillingsprosenter vil variere utfra den totale søkermassen, det er derfor fint om alle søkere presiserer hvor stor stilling de søker på. Det vil være aktuelt med både faste stillinger og prosjektstillinger.

 

Søknadsfrist er 3. mai på begge utlysningene.

Søknad, CV og referanser sendes per e-post:

klilleaasen@nlm.no