Covid-19 virus

Koronainformasjon

I fjor ble sommertreffene avlyst, og det ble Zommertreff i stedet. I år, sommeren 2021, satser vi på å gjennomføre sommertreffet på en så normal måte som mulig. Vi er likevel forberedt på at leiren kan måtte bli gjennomført med et økt fokus på smittevern, og med diverse smittevernstiltak. Vi som arrangerer sommertreff tar smittevern alvorlig, og hører på de nasjonale og lokale smittevernrådene. Det skal være trygt og godt å være på leir.

Alle som etterhvert melder seg på leir vil få beskjed i god tid hvis det blir noen endringer i planene.