Gutt som spiller på pc

Gameleir - AVLYST

Gamingleiren er dessverre avlyst pga covid-19. De nye innstramningene på smittevern fra regjeringen, kombinert med flere plasser med lokal smitte, gjør det vanskelig å gjennomføre dette arrangementet. Velkommen på leir til neste år!

Gameleir er et nokså nytt konsept i regionen vår, og vi vil bruke tid og ressurser på å gjøre dette til et godt konsept! Det er kanskje flere som er usikre på hva en slik leir innebærer, og hvordan vi respekterer og ivaretar grensesetting og barnas ve og vel. Som navnet på leiren tilsier, vil det bli mye spilling på denne leiren, ja, det blir kanskje mer skjermtid her sammenlignet med det barna "får lov til" hjemme.

Vi har fått med oss Erlend Fiddan som vil ha ansvar for selve spillingen. Han er selv en "gamer", og kan bidra med mye kunnskap om spilling. Alle spill skal være aldersgodkjent, og vi styrer unna spill som f.eks Fortnite, selv om aldersgrensen på dette er 12 år, da vi er kjent med at noen synes at det er kontroversielt. Det blir både Nintendo, PC, noen retromaskiner - og kanskje er vi så heldige og får fatt på en Playstation 5, dersom den kommer på markedet i tide!

Det vil bli lagt opp til andre aktiviteter på denne leiren, slik at vi får et avbrekk fra skjermen. Noen ute-aktiviteter (f.eks. sporlek) og kanskje klassiske spill som brettspill, kort mm. Men først og fremst ønsker vi å peke på Jesus og det han har gjort for oss. Vi vil ha bibeltimer og kveldssamlinger. Vi tenker også at spill-aktivitetene kan være en mulighet for å kunne knytte kontakter og snakke sammen om dette viktigste temaet.

Pris: 755 kr

Program for leiren vil bli lagt ut i god tid før leirstart.

Som følge av Covid-19 er det økt smittevern på leir. Merk følgende:

  1. Er du syk, kan du ikke komme på leir.
  2. Vi er nøye på håndvask/håndspriting før og etter aktiviteter, mat og toalettbesøk.
  3. Vi må følge de gjeldende retningslinjene om avstand mellom deltakere.

Smittevern vil bli tatt på alvor gjennom renhold, servering og program.

Tidspunkt

Fredag 4. - søndag 6. desember 2020

Adresse

Kvås, 4588 Kvås