Eldre samlet

Seniorleir

 

Program

Mandag:

18:00 Ankomst

18:30 Kveldsmat

19:30 Kveldssamling og presentasjon - andakt v/Kay Granli

 

Tirsdag:

08:30 Frokost

10:00 Bibeltime v/Frode Granerud

12:00 Hva skjer?

13:30 Middag

15:30 Misjonssamling v/Øyvind Åsland

18:30 Kveldsmat

19:30 Nattverdssamling v/Kay Granli og Frode Granerud

 

Onsdag:

08:30 Frokost

10:00 Bibeltime v/Frode Granerud

11:30 Temasamling: Martin Luther v/Lars Inge Magerøy

13:00 Middag

15:00 Kaffe med Solbukta-utlodning

17:00 Temasamling: Gåten Hans Nielsen Hauge v/Lars Inge Magerøy

18:30 Kveldsmat

19:30 Sangkveld v/Renate og Morten Gjerløw Larsen

 

Torsdag:

08:30 Frokost

10:00 Bibeltime v/Frode Granerud

12:00 Middag

           Hjemreise

 

Priser:

Hele leiren kr 1.865,-

Pris pr. døgn, full pensjon kr 650,-

Tillegg for enkeltrom kr 300,-

Tillegg for sengetøy kr 100,-

Enkeltmåltider:

Frokost kr 100,-

Middag kr 175,-

Kveldsmat kr 100,-

Kortere opphold og enkeltmåltider betales direkte til Solbukta, kontant eller med bankkort.

 

Om korona:

Vi vet ikke hvordan situasjonen vil være til sommeren, men vi er optimister og tror at denne vil bli gjennomført.

Vi vet tre ting:

- målgruppen for leiren er prioritert for vaksine

- koronaviruset trives best når det er kaldt, og dårligere på sommeren

- Solbukta har mye erfaring med å håndtere smittevern

Derfor tror vi at situasjonen i august vil være slik at det er mulig å arrangere Seniorleir. Etter en vår med store begrensninger på mulighetene til å møtes, trenger vi å komme sammen igjen, og håper mange vil ha lyst til å være med.

 

Påmeldingsfrist: 09.08.2021

 

Brosjyre

Tidspunkt

Mandag 16. - torsdag 19. august 2021

Adresse

Solbuktaveien 33 1621 Gressvik