Ungdommer på Livoll

LL-leir - Liv og Lek

7.-10. trinn

Mange ulike aktiviteter, gode opplevelser, utforinger og mestring.
Latter, vennskap, Bibel, samtaler og masse sosialt.

Dette er leiren for deg som begynner i 7.-10. trinn i høst.

 

Pris: 900,-

 

Er du blitt for stor til LL- leir? Fortvil ikke, da kan du melde deg på LL- lederleir.
Denne leiren blir en leir i leiren, der du er litt leder og litt deltager.
Pris for dette er kr 450,-

 

Spesielle behov?

Har deltakeren allergier, bruker medisiner eller har behov for ekstra assistanse? Gi beskjed ved påmelding og ved ankomst på leirstedet.

Barn og unge med funksjonshemminger ønskes hjertelig velkommen på leirene våre. Vi er behjelpelige og vil tilrettelegge så langt det lar seg gjøre. Gi beskjed om dette i påmeldingen, eller ring regionkontoret for å melde om behov. Vær ute i god tid, så blir det lettere for oss å tilrettelegge best mulig.

Tidspunkt

Mandag 9. - torsdag 12. august 2021

Adresse

2646 Gålå