Høstlek barn

HøstCamp 1.-4. klasse

Velkommen på leir på Volda bedehus

Pris leirklubbmedlem kr. 210,- 
Pris ikke-medlem kr. 310,-
Prisen øker ved påmelding etter 8. september
Velkommen på leir! Her er det  mange muligheter for ulike aktiviteter både inne og ute. Velkommen til en spennende dag hvor du kan bli kjent med nye og treffe gamle venner. Vi har samlinger for å bli bedre kjent med Jesus og med misjonsarbeidet som Misjonssambandet er med på i andre land. Ta med en venn og bli med!
 
Ved påmelding etter 8. september, koster leiren 100 kr mer. Ved avmelding etter påmeldingsfristen, utenom sykdom o.l., betales 100 kr pr deltaker. Leiren koster det samme, om en er bare deler av den.

Tidspunkt

Lørdag 17. september 2022

Adresse

Volda bedehus Røysgata 9, 6100 Volda