Gutt med ball

Tweenslørdag på Lauklines

Bor du i Tromsø kommune og går i 5.-7. trinn, er du velkommen til en tweenslørdag på Lauklines!

Hei, og hjertelig velkommen til Tweenslørdag på Lauklines.

Vi gleder oss til en fin dag med mange gøye aktiviteter, grilling og Jesus. Samlingen er for deg som går i 5-7.klasse og som bor i Tromsø kommune.

Vi skal for det meste være ute og kose oss, så ta med dere varme klær, gode sko, tørre skifteklær, akebrett og Bibel (hvis du har), penger til kollekt (barnas misjonsprosjekt) – frivillig. Bibeltema vil være «En for alle».

Med oss som ledere har vi Andreas Nilsen, Magne Larsen, Tor Ivar Larsen, Dagny Dam, Irene Vassbø og Sindre Fidje Nilsen. 

Hilsen

Irene Straumstein og Sigvart Tveiten (sjefer for samlingen)

 Tweenslørdag Lauklines 20. mars 2021.pdf

Pris for dagen: kr. 200

Progam for dagen:

11:00: Ankomst og info om oppleg

11:30: Andakt

12:00: Grøt

13:00: Aktiviteter (Mesternes mester++)

16:00: Grilling

17:00: Bibeltime/andakt

18:00 Avreise

 

Tidspunkt

Lørdag 20. mars 2021

Adresse

Lauklines Kystferie, Vasstrandveien 580, 9108 Kvaløya