Skistaver mot snødekt fjell

Påske på Jakobsbakken

LEIREN ER AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN I NORGE.

Koronaviruset

Påskeleiren på Jakobsbakken er dessverre avlyst grunnet koronasituasjonen i Norge.  Vurderingen er gjort på bakgrunn av de nasjonale retningslinjer som er gitt vedrørende gjennomføring av arrangement og risikoen for smittespredning, samt en sterk oppfordring fra myndighetene om å begrense innenriksreiser/holde seg hjemme.

 

Informasjon om leiren

Talere på leiren er Øyvind Samnøy og Thomas Krüger. Kathrine Tolo Vassbø og Svein Hodne er hovedledere, og så blir Nord-Norge-teamet med og har bl. a. biblesamlinger for barna.

Deltakerne blir plassert på de ulike boenhetene alt etter antallet i hver familie, og eventuelt andre praktiske forhold. Det er mulig å ønske boenhet, men det garanteres ikke for at det blir oppfylt.

Deltakerne må ordne med sin egen tørrmat. Middag spises felles, samt et velkomstmåltid onsdag kveld, og frokost første påskedag.

Program påske på Jakobsbakken 2020.pdf

Tidspunkt

Onsdag 8. - mandag 13. april 2020

Adresse

Jakobsbakken Fjellsenter, Sulithjelma