Barn som lager snømann

Maksleir på Skoghus

Denne leiren er for deg som går i 1.-4. trinn.

Informasjon om leiren kommer etter hvert!

Pris:

750 ved påmelding før 5. mars. 

850 ved påmelding etter 5. mars.

Tidspunkt

Fredag 12. - søndag 14. mars 2021

Adresse

Skoghus leirsted, Vikaveien 363, 9303 Silsand