Ungdom leser bibel med understrekinger

Konfirm 22/23

Konfirmasjonsundervisning i Region Midt-Norge

Konfirmanter 22/23 inviteres til å delta på Misjonssambandet Midt-Norges konfirmantopplegg.

Dette kan være et supplement til undervisningen i lokal menighet, eller stå som grunnlag for konfirmasjon i regi av Misjonssambandet. 

Undervisningen går over et år og vil bestå av fysiske samlinger. (Mulighet for digital undervisning ved behov).

 

Påmeldingsfrist:

22. september

 

Datoer å merke seg:

Fysiske samlinger 1. halvår     

10. oktober, 7. november, 21. november, 7. desember (Forbehold om endringer)

Sted for samlingene bestemmes når vi ser hvor konfirmantene kommer fra.

 

Pris:

 kr 640 dekker materiell og mat på samlingene. 

 

Tema for undervisningen:

 Hvorfor konfirmant?

Bibelen, vår lærebok 

Kristen tro                                         

Etikk og moral           

Bønn  

Nådemidlene 

Kirke- og misjonshistorien                

Mitt menighetsliv              

  

 

 

 

 

Tidspunkt

Mandag 3. oktober 2022 - mandag 5. juni 2023

Adresse

Fysiske samlinger (sted kommer senere)