Bilde av mennesker på møte med bibel og notatbok.

Oversikt område Øst

Misjonslag og bedehus i kommunene Suldal, Sauda, Vindafjord, Etne, Odda, Ullensvang og Eidfjord.


Misjonslag i dette området:

Ølen misjonslag, Vindafjord (eksterne sider)

Sauda misjonslag, Sauda

 

NLM har møter på følgende bedehus i område Øst:

Vågen bedehus, Ølensvåg, Vindafjord (eksterne sider)

Innbjoa bedehus, Bjoa, Vindafjord

Utbjoa bedehus, Bjoa, Vindafjord

Sandeid bedehus, Vindafjord

Øvre Vats bedehus,  Vindafjord

Blikrabygda bedehus, Øvre Vats, Vindafjord

Bedehuset Betlehem, Vikebygd, Vindafjord

Ersland bedehus, Vindafjord

Isvik Bedehus, Vindafjord

Austrheimsbygda Bedehus, Vindafjord

Etne bedehus, Etne

Skånevik bedehus, Etne

Fjæra kapell, Etne

Sauda bedehus, Sauda (eksterne sider)

Suldal bedehus, Suldalsosen, Suldal

Kvilldal bedehus, Suldal

Kjølvik bedehus, Suldal

Jelsa bedehus, Suldal

Høivik grendahus, Suldal

Erøy bedehus, Erfjord, Suldal

Odda bedehus, Odda