Kajakpadling i Sætervika

Vinnarane av Leirlotteri 2023 er klar

Me vil takka alle som gjennom loddkjøp har vore med og støtta leirarbeidet til regionen på Sætervika Ungdomssenter. No er vinnarane klare og slik ser liste ut:

Gevinstar:
1. Kajakkpakke
Vinnar: Reidun Risøy Heyerdahl

2. Hardangersaumduk, 1,90x1,40
Vinnar: Gro Bjørndal

3. Flytur , småfly ein person frå Flesland
Vinnar: Finn Indrebø

4. Batteridriven skrumaskin
Vinnar: Kari Dyrhovden

5. Strikka gensar, M
Vinnar: Nils Ivar Brennhaug

6. Gåvekort på leiropphald
Vinnar: Torhild Hitland

7. Gåvekort på leiropphald
Vinnar: Camilla H Næss

Trekkinga skjedde i Sætervika 18. juni 2023, og vinnarane blir kontakta.
Gevinstar som ikkje blir henta før 1.oktober 2023 tilkjem lotteriet.

Gratulerer til vinnarane og har ein fin sommar alle saman