Kjeller Namsos3

Velkommen til årets regionkonferanse

«Sammen» er temaet på årets regionkonferanse på Rødde folkehøgskole 11.–12. juni. Det blir mye spennende for hele familien, og ny tre-års handlingsplan for regionen står i fokus.

Velkommen til årets storsamling i Midt-Norge! Det blir en todagers konferanse hvor vi både treffes for å inspirere hverandre, møte Jesus og legge planer for kommende treårsperiode. 

Besøk

Arne Helge Teigen blir med som taler på formiddagsmøtene og som seminarholder. Han jobber som førsteamanuensis på Fjellhaug internasjonale høyskole.

Vår egen BU-arbeider Ruth-Elise Bergane deltar med andakt på lovsangskvelden lørdag. 

I tillegg vil regionleder for Indonesia og Stor-Kina Olav Vestbøstad ha et seminar om misjon. 

Barn og unge

Det blir gode tilbud for barn og unge både lørdag og søndag. Årets nyhet er "familiekampen" som skjer parallelt med seminarene på lørdag. Her blir det konkurranser og lek for hele storfamilien.

Program

Lørdag 

Kl 0900-1000: Registrering og velkomstkaffe 

Kl 0900: Bønnemøte 

Kl 1000:

-          Åpningsmøte. Tale: Arne Helge Teigen. Tema: Sammen med Jesus

-          Søndagsskole (0-3, 4-7, 8-12 år)

-          Ungdomssamling (13-18 år)

Kl 1100-1300:

-          Forhandlingsmøte

-          Aktiviteter for barn/ungdom (BU) 

Kl 1300-1400: Middag/gatekjøkken 

Kl 1430-1630:

-          Åpent møte: Drøfting av handlingsplan 2023 -2025 Region Midt-Norge

-          Aktiviteter BU  

Kl 1645-1745: Seminar og familiekonkurranser

Kl 1800-1900: Kveldsmat/gatekjøkken 

Kl 1930: Lovsangskveld. Andakt: Ruth-Elise Bergane 

Kl 2100: Kaffe. Grilling for ungdom

 

Søndag 

Kl 1000: Bønnemøte 

Kl 1100: Gudstjeneste med søndagsskole og nattverd 

-          Tale: Arne Helge Teigen

-          Tema: Sammen om oppdraget

Kl 1300: Middag/gatekjøkken 

Mer informasjon og påmelding

Du finner mer informasjon om konferansen her

Påmeldingsfristen er 25. mai.