Bilde av mann med notatbok og pc

Konstituering av regionstyret

Regionstyret i Misjonssambandet øst har konstituert seg med leder og nestleder.

Regionstyret hadde sitt første styremøte etter årsmøtet 5. oktober. Som første reelle sak på saklista stod konstituering.

Mai Brit Vegge ble gjenvalgt til styreleder, mens Sven Morten Kjølleberg ble valg til nestleder. Begge satt i styret også i forrige periode.

Mai Brit
Mai Brit Vegge:Styreleder Mai Brit
Sven Morten
Sven Morten Kjølleberg:Nestleder Sven Morten

 

Regionstyret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Mai Brit Vegge (styreleder) 2021–2023

Sven Morten Kjølleberg (nestleder) 2020–2022

Øyvind Svensen 2020–2022

Maria Celine Lundeby 2021–2023

Tommy Eriksen 2021–2023

Sonja Leirvik (ansattrepresentant) 2021–2023

 

Varamedlemmer:

1. varamedlem: Janet Seierstad 2021–2022

2. varamedlem: Tormod Lund 2021–2022

Vara ansattrepresentant: Peter Majeed 2021–2023

 

Regionstyremøter

Datoer for styremøter frem til årsmøtet 2022:

 

4. november 2021

9. desember 2021

3. februar 2022

24. mars 2022

5. mai 2022

 

Regionårsmøte 2022

Regionstyret har også vedtatt at årsmøtet 2022 skal være et endagsarrangement sett i lys av at regionen er medarrangør til GF2022. Endelig dato for årsmøtet 2022 kommer vi tilbake til, men et aktuelt alternativ er lørdag 21. mai.

 

For ledergruppa

Ernst Jan Halsne

Regionleder