REKO21 Ill.foto

Følg regionkonferansen på nett

Det er påmeldt 145 personer til årets regionkonferanse på Rødde Folkehøgskole. Du kan også følge konferansen uten å være fysisk til stede. Alle møtene, unntatt søndagsskolen, blir streamet slik at du kan se og høre det på nettet.

Regionkonferansen er lørdag 9. oktober på Rødde Folkehøgskole. Konferansen ble utsatt fra juni på grunn av korona-pandemien.

Åpningsmøte kl 1000

På åpningsmøtet kl 10 vil hovedstyrerepresentant og bibelskolelærer Thor Fremmegård ha andakt, og det blir sang og misjonsgave. Gavene kan gis via Vipps – nr 51319. Selv om du ikke er fysisk til stede, kan du fortsatt være med både i sangen og kollekten.

Årsmøte fra kl 1115

Etter en kort matpause hvor vi spiser medbragt mat, blir det forhandlingsmøte fra kl 1115. På sakslisten står blant annet årsmeldinger fra regionstyret og BUR, økonomisk oversikt for 2020, forslag om lovendring, valg og samtale om arbeidet.

Forslag om lovendring

Antall medlemmer i regionstyret er hjemlet i lovene for NLM Midt-Norge punkt 5.1. Regionstyret foreslår å endre lovens punkt 5.1. og 5.2. slik at det blir færre medlemmer i regionstyret. Mer informasjon om forslaget finner du i sakspapirene her.

Samtale om nådefellesskap i vår hverdag

Samtalen om arbeidet vil ha fokus på "hvordan kan vi legge til rette for nådefellesskap som fungerer i vår hverdag?" Sjelesørger Grete Y. Martinsen vil innlede til samtalen.

Misjonsfest for hele familien kl 1800

Barnemaskotten i Misjonssambandet,- Linkus blir med på hele konferansen, også på misjonsfesten. Grete Y. Martinsen har andakt, og vi får misjonsglimt og andre ulike innslag.  

Link til sendingen

Følg denne linken, så kommer du til livesendingen: 

https://youtu.be/RpQerbFNUS8

Hjertelig velkommen på regionkonferansen – akkurat der du er!