Årsmøte Misjonssambandet øst

Regionårsmøte med framtidsfokus

Regionårsmøtet for Misjonssambandet øst ble avviklet lørdag 4. september i Misjonssalen i Oslo.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, som årsmeldinger og valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd (BUR) og valgnemnd, ble det bestemt at det skal foretas en evaluering av Misjonssambandet øst som kan brukes som grunnlag i arbeid med fremtidige strategier for regionen. Det ble også vedtatt at regionens gjeldende strategi for 2017–2021 skal forlenges til 2023.
De fleste deltakerne var godt voksne, men det var også et sterkt og engasjert ungt innslag av både frivillige og ansatte, som ble lagt merke til og verdsatt av flere.

På årsmøtet var det 75 stemmeberettigede (inkl. medlemmer av regionstyret og BUR med stemmerett). Dette er ti færre enn i fjor.

Også i år bar årsmøtet preg av koronapandemien. De fleste frammøtte var delegater og ansatte.

Av smittevernhensyn var det ikke allsang på samlingene. Men Thea Aarseth Lidal og Jan Magnus Fauske Lillebø deltok med god sang og musikk fra scenen.

Mai Brit Vegge, som har vært regionstyreleder det siste året, orienterte om regionstyrets arbeid rundt læringspunkter i forbindelse med krevende saker. Hovedstyreformann Raymond Bjuland deltok med hilsen fra hovedstyret.

 

Evaluering av regionen

Årsmøtet 4. september 2021 fattet følgende vedtak:

«Årsmøtet vedtar at det gjennomføres en evaluering av Misjonssambandet øst som kan brukes som grunnlag i arbeid med fremtidige strategier for regionen. Omfang, ressursbruk og fokusområder avgjøres av regionstyret.

Evalueringsrapporten legges fram for årsmøtet 2022 med forslag til hvordan rapporten skal følges opp.»

 

Valg

Etter valget på årsmøtet består regionstyret, barne- og ungdomsrådet (BUR) og valgnemnda av følgende medlemmer, medregnet de som ikke stod på valg i år (i alfabetisk rekkefølge, og med valgperiode i parentes):

 

Regionstyret

Tommy Eriksen, Hamar (2021–2023)

Sven Morten Kjølleberg, Oslo (2020–2022)

Maria Celine Lundeby, Fredrikstad (2021–2023)

Øyvind Sverre Svensen, Sarpsborg (2020–2022)

Mai Brit Vegge, Oslo (2021–2023)

Sonja Leirvik, ansattrepresentant, ikke valgt av årsmøtet (2021–2023)

Janet Seierstad, Oslo, 1. varamedlem (2021–2022)

Tormod Lund, Indre Østfold, 2. varamedlem (2021–2022)

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Synne Malene Brække, Halden/Oslo (2021–2023)

Benjamin Espeland, Oslo/Indre Østfold (2020–2022)

Maren Gjelstad Fauskanger, Færder (2020–2022)

David Fauske, Oslo (2020–2022)

Katrine Thoresen, Oslo (2021–2023)

Martin Omland Aasrum, Sandefjord/Larvik, 1. varamedlem (2021–2022)

Silje Cathrine Heier, Rakkestad/Oslo, 2. varamedlem (2021–2022)

Ragnhild Mangelrød, Larvik, 3. varamedlem (2021–2022)

 

Valgnemnda

Olav Berget, Halden (2020–2022)

Frode Granerud, Hvaler (2020–2022)

Johan Edvard Hvarnes, Larvik (2020–2022)

Annlaug Vegge Knapskog, Lillestrøm (2020–2022)

Margrete Mjølhus, Lillestrøm (2021–2023)

Bjarte Rydland, Ringsaker (2021–2023)

Harald Strangstad, Øyer (2021–2023)

Tom Teien, Larvik, 1. varamedlem (2021–2022)

Liv Bakke Magerøy, Færder, 2. varamedlem (2021–2022)

 

Regionårsmøte 04 09 2021 Mat og prat
Fotograf: Signe Rettedal