Ungdom leser bibel med understrekinger

Konfirmant neste vår?

Bli med på undervisningsopplegget vårt som starter nå i høst! Påmeldingsfristen er allerede 22. juni.

Opplegget som Misjonssambandet Midt-Norge tilbyr kan være et supplement til undervisning i din lokale menighet, eller stå som grunnlag for konfirmasjon i en av våre forsamlinger.

 

Undervisningen

Målet for opplegget er at konfirmantene skal få reflektere over innholdet i den kristne tro, og få et mer personlig forhold til trosuttrykk som de kanskje har vokst opp med.

En deltaker uttalte at "det er bra at en tar opp meningen med ting som står i Bibelen, og ikke bare forteller bibelhistorier som en kan fra før".

Temaer som tas opp på samlingene vil for eksempel være Bønn, Nådemidlene, Bibelen- vår lærebok, Etikk og Mitt menighetsliv.

 Knut Ole Østertun og Rolf Lavik leder konfirmantundervisningen. 

 

Fysisk OG digitalt

Året som er gått har lært oss at det er lurt å ha en back-up-løsning når smittevernreglene hindrer oss i å møtes i samme rom. Vi må ta høyde for at det fortsetter sånn en tid framover. Undervisningen vil derfor bestå av både digitale- og fysiske samlinger.

En av årets konfirmanter oppsummerte det smitteverntilpassede opplegget slik: "Digitale samlinger har vært bra, for da trenger en ikke reise noe sted for å bli med på undervisningen. Men det hadde kanskje vært enklere å konsentrere seg om en var på et fysisk møte."

Ingenting kan erstatte det å være til stede. Sammen. Vi vil fortsette å samle konfirmantgruppa så langt det er mulig!

 

Leir

For å få en skikkelig kick-start på konfirmantåret, blir vi med på ungdomsleiren Regaze Høst på Søvassli i Orkland kommune.

Her får konfirmantene bli nærmere kjent med hverandre, delta på artige og spennende aktiviteter, være en del av et større fellesskap, og bli bedre kjent med Bibelen. Leiren finner sted  17.-19.september. 

 

Pris og påmelding

 Hva koster det å være med?

Pris for hele opplegget er kr 1700. Det dekker undervisningsmateriell, mat på samlingene og deltakelse på leiren.

 

Påmelding

Mer informasjon og skjema for påmelding finnes her: Konfirm 21/22

Påmeldingsfristen er 22. juni

Påmeldingen til Regaze Høst skjer automatisk når man melder seg på konfirmantundervisningen. 

 

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med Knut Ole Østertun på epost kostertun@nlm.no dersom du har spørsmål som gjelder konfirmantopplegget!