Håndflater vendt opp

BE370 – et nasjonalt bønneløft

En time hver dag i et helt år vil vi be for både Misjonssambandet og Generalforsamlingen i 2022. Alle kan melde seg til å være i bønn en av timene.

Bønn er en fantastisk mulighet og rett vi har. Vi leser i Bibelen at Gud søker mennesker som vil be. Og mange steder i Bibelen står det oppfordringer til å be og løfter knyttet til bønn. Gud, vår Far i himmelen, vil høre på oss, og svare på våre bønner.

Derfor ønsker vi å invitere hele Misjonssambandet til en bønneaksjon som varer i 370 dager.

 

Hvordan bli med:

  • Hver dag fra 6. juli 2021 til 10. juli 2022 (370 dager) settes det av én time til bønn og tilbedelse
  • Klikk på lenken for kalender nederst på denne siden
  • Finn den datoen du kan sette av en time fra kl. 20-21.
  • Skriv navnet ditt på den aktuelle datoen. Skriv også gjerne hvor du bor. Du kan sette deg opp alene eller sammen med noen.
  • I kalenderen ligger det noen ark nederst der du finner forslag til hvordan du kan bruke timen i bønn og noen konkrete bønnemner. Det er helt frivillig om du vil bruke noen av de forslagene. Det viktige er at vi er i bønn for det samme, stille eller med ord, eller begge deler.

 

Gjennom BE370 vil vi stå sammen om disse bønneemnene:  

  • Åndelig fornyelse av oss som er kristne og at Ordet får bo i oss og blant oss
  • Misjonssambandets arbeid nasjonalt og internasjonalt 
  • At det skal bli et GF etter Guds hjerte og til Guds ære, og at Han må røre ved oss
  • At nye mennesker og folkeslag får ta imot evangeliet

 

Her er lenken til kalenderen der du kan fylle inn ditt navn på dagen du ønsker å be.

 

Komiteen for bønneaksjon og bønnekonferansen GF22