Årsmøte 2021

Regionårsmøtet utsettes til høsten

Årsmøtet for NLM region øst i 2021 blir avholdt 4. september.

Med bakgrunn i koronapandemien har regionstyret vedtatt at årets regionårsmøte utsettes til lørdag 4. september. Også i fjor ble årsmøtet utsatt til høsten.

Vi kommer tilbake med mer informasjon, blant annet om sted for årsmøtet.