Notatblokk, PC, kaffekopp og mobil på bord

Tid for å levere årsmeldingen for 2020

Min side er nå åpen, og vi håper at så mange som mulig sender inn årsmelding for sitt fellesskap. (Frist 15. februar!)

Nå er tiden kommet for å levere en kort rapport fra året som har gått. NLM ung og NLM håper at alle våre fellesskap bruker litt tid på å levere inn en årsmelding for 2020.

Årsmeldingene er viktige for å kartlegge alt arbeidet som foregår rundt omkring i Norge. Både på regionalt og nasjonalt nivå brukes denne informasjon til planer og strategier.

 

Frifond – for fellesskap i NLM ung


Den viktigste støtteordningen for våre fellesskap, Frifond, er også avhengig av årsmeldingen. Det er årsmeldingene og medlemslistene fra over 300 lag som gjør at NLM ung kan søke om støtte, og de siste årene har dette gitt over 3 millioner kroner til det lokale arbeidet.

For lag som skal søke om Frifondsstøtte er det viktig at det bare er styrelederen/ansvarlig leder som har lov å levere årsmeldingen.

Mesteparten av støtten som nå deles ut til fellesskapene våre, er for å hjelpe til med den daglige driften. Det kan være husleie, materiell eller alt annet som trengs.

I tillegg deles noe av støtten ut som prosjektstøtte. Dette er midler som skal hjelpe lagene med å få gjennomført konkrete prosjekter.

Vi får inn veldig mange søknader om spennende prosjekter og må derfor velge å støtte de som er nærmest prioriteringene våre. Vi prioriterer å støtte prosjekter som er utadrettet, og som driver trosopplæring og ledertrening.

For å kvalifisere til Frifondsstøtte må fellesskapet oppfylle noen kriterier som du kan lese om her. Men vi vil påpeke at vil ønsker at alle leverer inn årsmelding, uansett om fellesskapet har fått gjennomført samlinger eller om Covid-situasjonen har gjort at man ikke har hatt noe aktivitet i 2020. 

 

Min Side - ny adresse


Årsmeldingene leveres via medlemsportalen Min Side på  minside.nlm.no , og her kan lederen eller kontaktpersonen for laget levere inn en kort rapport på lagets aktiviteter og medlemslisten.

Skal du levere for ditt fellesskap, anbefaler vi at du går inn så tidlig som mulig for å gjøre deg kjent med systemet og oppdager eventuelle problem tidlig slik vi kan hjelpe deg.

Siste frist for å levere inn årsmeldingen er 15. februar.

 

Vi vil gjerne hjelpe deg og ditt fellesskap så godt vi kan, og er klare for å svare på de spørsmålene du har.

 

Ta kontakt på minside@nlm.no om du har spørsmål

 

Til informasjon blir vårt servicesenter tilgjengelig på telefon 22 00 72 72 i arbeidstid.