bordtennis

Midlertidig stans av fysiske møter

Med bakgrunn i nye restriksjoner og smittesituasjon blir det midlertidig stans av fysiske møter og arrangement til 18.januar.

Kjære gode medarbeidere!

Først av alt vil vi få ønske hver og en av dere et riktig godt nytt år. Hjertelig takk for at dere har stått med i misjonsarbeidet også i disse spesielle tider, og gjort det som er mulig for å nå ut med Guds ord.

Det gamle året ble jo spesielt på grunn av pandemien, og dessverre setter denne også sitt preg på det nye året. Myndigheten har nå lagt ned forbud mot møter med flere enn 10 deltakere. I tillegg anbefaler de at alle livssynssamlinger innendørs utsettes til etter 18. januar. Det vil i praksis si at det ikke blir mulig å arrangere offentlige møte fram til og med 18. januar. Vi vil derfor finne annet arbeid til våre forkynnere og barne- og ungdomsarbeidere disse to ukene, og dere trenger ikke melde inn til oss om avlyste møter i denne perioden. Skulle dere imidlertid ha andre oppgaver til forkynnerne, så kontakt gjerne Kolbjørn Bø eller Ove Sandvik angående voksenarbeidet, eller Arnt Magne Granberg ev. Inger Line Indrebø ang. BU-arbeiderne.

Møteforbudet gjelder i denne omgang fram til og med 18. januar. Vi vil oppfordre så sterkt vi kan til ikke å avlyse samlinger lengre fram enn det, før det kommer en avklaring hva som skjer videre. Det er viktig å få ha samlinger om Guds ord, så vi ønsker at det legges til rette for dette innenfor de rammer myndighetene legger for slik virksomhet.

Flere av våre forsamlinger sender møter over internett, selv om de ikke kan samles fysisk. Andre lager korte andakter og vitnesbyrd som legges ut på Facebook og lignende kanaler. Her vil vi oppfordre til å være kreative for å nå ut med Guds ord, også når vi ikke kan få til møter. Kan dere ikke få til slike nett-samlinger, vil vi oppfordre til å bruke det som andre forsamlinger legger ut av direkte møtesendinger og opptak av andakter m.m.

På grunn av koronasituasjonen blir årets nyttårsmøte et digitalt stormøte. Link til møtet legges ut på nettsiden til NLM region sørvest, og møtet vil streames på Facebooksiden til NLM region sørvest. Møtet vil også være tilgjengelig på nettsiden i etterkant dersom man ikke har mulighet for å se møtet akkurat når det sendes. Hjertelig velkommen til et digitalt Nyttårsmøte 10.januar kl. 11.00! 

Så vil vi også oppfordre til at dere lokalt prøver å få til noe ekstra møter når smittesituasjonen tilsier det. Ta gjerne kontakt med Inger Line eller Ove med spørsmål om talerhjelp - andaktsholder.

Smittevernsveilederen finner dere her.

Det er godt å minne hverandre på at «veien opad er fri». Jesus innbyr oss til å be for hverandre. La oss sette av noe ekstra tid disse dagene til å be om at Guds folk må bli bevart og at Han må sende vekkelse over landet vårt. Vi er takknemlige for at vi fremdeles har noen av våre utsendinger på plass i ulke misjonsland. De trenger også å omsluttes av bønn.

 «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Ef 2:8-10

 

Med vennlig hilsen

Region sørvest