Regionstyret 17.10.20

Oppmuntrende årsmøte

Regionårsmøte i NLM Midt-Norge samlet 112 deltagere fra Nærøy i nord til Aure i sør. 83 var utsendinger for misjonsfellesskap

Regionårsmøtet ble holdt på Kristen Videregående skole Trøndelag 17. oktober. Leder NLM Norge Kåre Johan Lid var med som taler og som utsending fra Hovedstyret i NLM.

Valgresultat

Valg av kandidater til ulike styrer er en viktig del av årsmøtet. Resultatet av valgene ble slik:

Regionstyret:

Åshild Hugdal (Melhus), Målfrid Marita Lidal (Heim), Svanhild Øpstad (Nærøy), Arne Kløve (Trondheim) 1. vara, Knut Inge Blix Furuseth (Indre Fosen) 2. vara, Lars Olav Frafjord (Nærøy) 3. vara og Gunhild Moe Eriksen (Trondheim) 4. vara

Fra før sitter: Øyvind Høyland (Skaun), Bjarne Richard Ljøkjell (Namsos), Terje Ljøkjell (Inderøy), Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal)                        

Barne og ungdomsrådet

Martin Vespestad (Trondheim), Brita Vestbøstad (Trondheim), Regine Mork (Namsos/Trondheim) 1. vara, Fredrik Knutzen (Namsos/Trondheim) 2. vara, Johanne Fjell (Namsos/Trondheim) 3. vara

Fra før sitter: Jon Arne Habostad (Nærøy), Åshild Ryen (Trondheim)

Valgnemnd

Hjalmar Hugdal (Melhus), Jan Ove Krutvik (Aure), Signe Trefjord (Frosta), Knut Ole Østertun (Melhus) 1. vara, Malvin Torsvik (Levanger) 2. vara

Fra før sitter: Jens Kristian Hunnestad (Oppdal), Frøydis Vestbøstad (Trondheim)

 

Regionstyret og Barne- og ungdomsrådet konstituerer seg med leder og nestleder på første styremøtet 30. oktober.

 

Fokusområder

I samtalen om arbeidet understreket flere betydningen av NLMs skoler og barnehager. De representerer den største kontaktflaten vi har i det organiserte arbeidet med barn, unge og foreldre som ikke er med i kristen virksomhet. Leirarbeid, diakoni og medvandring ble også løftet fram.