Corona info

Oppdatert smittevernveileder

NLMs hovedkontor har oppdatert smittevernveilederen for misjonsfellesskap i NLM.

Du finner både veilederen og annen informasjon nesten helt nederst på nlm.no sin forside, i saken «Dette betyr korona for NLMs arbeid».

Hovedkontoret understreker følgende:

  • Frivillige og deltagere skal melde fra til styreleder/den styreleder har utpekt/pastor/forsamlingsleder dersom de utvikler sykdom etter én til to dager.
  • Hvis smitte, er det Kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og definerer nærkontakter til den syke
  • Hvis smittetilfeller i våre sammenhenger, skal  både personalleder (ksolvang@nlm.no) og Leder NLM Norge (klid@nlm.no) varsles

Her finner du oppdaterte smittevernsveiledere