Årsmøte fra flere steder

Velkommen til årsmøte fra flere steder 13. juni

Årsmøtet for NLM region nord blir likevel på denne siden av sommeren. Flere steder med inntil 50 personer koblet sammen digitalt, gjør dette mulig.

Planen om å gjennomføre årsmøtet for regionen til høsten er nå endret og vi inviterer utsendinger og andre til årsmøte lørdag 13. juni i Bodø, på Finnsnes og i Tromsø. 

På hvert sted kommer inntil 50 personer til å kunne samles (på Finnsnes blir det lagt til rette for to grupper, altså inntil 100 personer til sammen) og disse er koblet sammen via lyd og bilde slik at alle får med alt som sies og vi får mulighet for toveiskommunikasjon stedene mellom. 

Programmet blir enklere og vi gjennomfører kun de aller nødvendigste sakene. Dette, sammen med kommunikasjonen digitalt, gjør det ikke fullgodt, men det ville det nok uansett ikke bli om arrangementet hadde blitt gjennomført som først tenkt til høsten. Nå slipper vi også å "konkurrere" med mye annet i samfunnet!

Selve programmet vil vare fra 12.00- 15.30 og inneholde en bibeltime/andakt og årsmøtet med noen pauser innlagt. 

Klikk her for å laste ned årsmøtepapirene. 

I det følgende kommer en del praktisk informasjon om årsmøtet.

  • Det blir ikke lagt opp til barneopplegg denne dagen, spesielt med tanke på smittevern. 
  • På grunn av maksimumsbestemmelser på antall personer på ett sted, vil det også bli begrensning på hvor mange som ikke er utsendinger som kan delta på årsmøtet.
  • Utsendingene som skal være med på årsmøtet må være registrert på regionkontoret senest 8. juni kl. 12.00. Det er viktig at fristen holdes!
  • Bare påmeldte deltakere kan komme. Utsendinger prioriteres, men det er mulig å være med uten å være utsending.  
  • Det vil ikke bli servert mat og drikke, så denne gangen må hver enkelt må ta med egen matpakke.
  • Påmelding og registrering til årsmøtet gjøres til regionkontoret på e-post nord@nlm.no eller telefon 454 16 210 tirsdag, onsdag eller torsdag (kl. 09-15).

Ved påmelding trengs følgende informasjon: 

  1. Navn på utsending, e-postadresse (for å sende ut praktisk informasjon), og møtested. 
  2. Hvilket lag en er utsending for.
  3. Om utsendingen trenger å få tilsendt årsmøtepapirene i posten, eller leses de digitalt.
  4. Dersom det er andre, som ikke er utsending som ønsker å delta, meldes disse på med navn og e-postadresse (telefonnummer dersom de ikke har e-post) slik at vi kan gi tilbakemelding om det er plass eller ikke.

Ut fra hvor mange som melder seg på, vil vi lage en oversikt over påmeldte deltakere på hvert sted, og tilrettelegge de praktiske forholdene med tanke på gjennomføringen av regionårsmøte, og ivaretagelse av smittevernsregler. 

Enkelte foreninger og lag får anledning til å gi forhåndsstemme ved valgene på grunn av lange reiseavstander. Disse vil bli kontaktet. 

I det planlagte årsmøtet skulle spørsmålet om eierskap til Soltun Soldatheim opp som sak. Dette utsettes nå ett år til 2021.