korona

Nytt fra NLM region øst 20.04.20

Her kommer ny informasjon til våre lokale misjonsfellesskap og ansatte om situasjonen vi står i, og veien videre framover.

Først vil vi uttrykke takk og glede over alt arbeid som ble gjort for å få ut påskebudskapet, det meste på digitale plattformer. Takk til alle som har bidratt for å få dette til. Det er nyttige erfaringer vi kan ta med oss og utforske videre både under koronapandemien og i tider hvor ting er mer normalt.

Det er også en glede at pandemien har vært så godt håndtert i samfunnet vårt at smittetall, syke og dødstall tross alt har blitt holdt på et relativt sett lavt nivå. Samtidig vet vi at også noen av våre har vært rammet på liv og helse. Vi gjør rett i å huske på dem og deres familier på en særlig måte.

Usikkerhet rundt misjonsarbeidet 

Tross en positiv utvikling, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til vårt misjonsarbeid i tiden som kommer. Om det blir mulig med fysiske, åpne møter før sommeren er uklart. Men det vi forholder oss til nå, i samsvar med de tiltak som er besluttet fra myndighetene, er følgende:

- Barnehagene kan nå åpne igjen. Det gjelder også våre barnehager i NLM. Vi ønsker lykke til!

- Det er allerede gjort kjent at regionkonferansen på Fangekasa 12.-14. juni måtte avlyses.

- Åpne, fysiske møter med mer enn fem er ikke aktuelt før tidligst 15. juni 2020.

- Alle leirer frem til 15. juni er avlyst.

- De digitale gudstjenestene fra NLM sentralt fortsetter, i første omgang ut mai. Det gjør også digitale ungdomsmøter på iTro.no og iTro sin Facebook-side.

Regionårsmøte 2020

Regionstyret har møte 29. april. Her vil styret behandle spørsmålet om hvordan vi løser saken med årsmøte 2020 for regionen. Informasjon om dette vil bli sendt til alle regionens lokale fellesskap umiddelbart etter at styret har behandlet dette spørsmålet.

Takk for bønn og gaver

Vi vil rette en varm takk til alle som husker på NLMs arbeid i bønn til Gud, både det som skjer i vår region og i hele NLM nasjonalt og internasjonalt. Takk også for at dere følger opp med gaver til arbeidet. Det er ikke mange vanlige kollektkorger som kommer forbi oss i disse dager, men bruk gjerne Vipps med nummeret til lokalt fellesskap eller til NLM region øst: 51325.

Vi ønsker alle en fortsatt fin vår med god helse og godt mot!

Hilsen oss i NLM region øst

Ernst Jan Halsne                    Asbjørn Stige                    Gjermund Nordhus