Lovprise Gud

Kreative møtepunkt i en annerledes tid

I en situasjon hvor de faste møtepunktene forsvinner og vi oppfordres til sosial distansering, bryter kreativiteten frem.

I flere av fellesskapene kommer man opp med alternative møtepunkt. Vi vil gjerne være med å dele noen glimt fra lokale fellesskap, til inspirasjon og oppmuntring for alle. 

 

Lovsangskveld

Først ut er et engasjement fra Betania Ung i Trondheim. Søndag 22. mars, kl. 18.00, arrangerer tre studenter lovsangskveld. Denne kan følges fra Betania Ung sin facebook-side: https://www.facebook.com/BetaniaUng/ 

 

Gudstjeneste

Ønsker du å få med deg gudstjeneste kan du enten følge sendingen fra NLM sitt studio eller Nardo Bedehus i Trondheim sin sending. Begge sendingene starter 11.00 og er tilgjengelig i opptak.

 

Gudstjeneste fra NLM sitt studio: https://nlm.online.church/

Gudstjeneste fra Nardo bedehus: 
https://www.youtube.com/channel/UC9BAut6ZdF9uLTBTImUND-Q