Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Årsmøte Region Vest utsatt

Regionårsmøtet i region vest utsettes inntil videre grunnet korona-smitten.

Etter planen skulle vi arrangert NLM region vest sitt regionårsmøte i Salem 25.–26. april. Slik blir det dessverre ikke. Denne avgjørelsen er tatt i samråd kompetent helsefaglig ekspertise og med bakgrunn i de råd og anbefalinger lokale og nasjonale myndighet har gitt for å hindre smitten av koronavirus. Dette er en del av dugnaden for smittevern for å beskytte de av oss som er definert å være i faresonen for å kunne bli alvorlig syke, med fare for å dø.

Vi vil sende ut ny innkalling til regionårsmøtet så snart vi mener det er forsvarlig å arrangere dette. Nåværende regionstyre bli sittende inntil nytt blir valgt.

Mye av inntektene til NLM kommer fra gaver i forbindelse med møter og andre arrangement. Selv om flere og flere bruker fast givertjeneste, er det fortsatt en liten del av de totale inntektene. En lang periode uten møter vil ha alvorlige konsekvenser økonomisk både for NLMs arbeid i Norge og på misjonsfeltene. Vi vil derfor oppfordre til å ikke slutte med givertjenesten selv om møtene er avlyst. 

Husk arbeidet i bønn!

Hilsen Per Byrknes, regionleder