Spire i hånd

Ledige stillinger

Ønsker du en spennende jobb hvor du kan tjene Jesus og mennesker? Vi har nå tre stillinger som er utlyst i NLM Midt-Norge.

Forsamlingsleder/Pastor i Betania Misjonsforsamling

i 100% stilling. Betania Misjonsforsamling ligger midt i Trondheim sentrum og forsamlingens visjon er å være en Kristusfokusert forsamling preget av tilbedelse, utrustning og tjeneste. Forsamlingen har faste søndagsmøter kl. 11.00, og et rikt ungdomsarbeid som samler ca. 90 ungdommer på lørdagene. Betania Misjonsforsamling er en flergenerasjonsforsamling som opplever vekst i arbeidet blant barnefamiliene.

Tiltredelse: Snarest eller etter nærmere avtale

Søknadsfrist15. februar 2020

Mer informasjon om stillingen finner du her

Forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling

i 40 % stilling. Mulighet for en kombinasjon med forkynnerstilling i regionen med hovedvekt på Namdal og Helgeland områder, totalt inntil 100 %. 

Namsos Misjonsforsamling har et allsidig arbeid blant barn, unge og voksne i Namsos. Forsamlingen har faste søndagsmøter kl 11.00 som samler i snitt ca 80 personer i alle aldre. I tillegg er ca 15 lag og foreninger, bibelgrupper og kor knyttet til forsamlingen. 

Tiltredelse: Snarest eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 23. februar 2020

Mer informasjon om stillingen finner du her

Regionleder NLM Midt-Norge

i 100% stilling. Regionleder har ansvar for den daglige ledelse av regionen. NLM region Midt-Norge omfatter Trøndelag, samt Aure kommune i Møre og Romsdal og nord til Rana og Rødøy i Nordland. Regionen har nært opp til 200 misjonsfellesskap foruten medansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 16 ansatte i regionen fordelt på ca. 12 årsverk. Regionleders arbeidssted er regionkontoret på Heimdal.

Tiltredelse: August/september 2020, eller etter avtale

Søknadsfrist1. mars 2020

Mer informasjon om stillingen finner du her