Fra forsamlingen på lørdag ettermiddag.

Vellykket nysatsning

Det var meget god oppslutning om årets Nyttårskonferanse på det nye Misjonshuset for Misjonssambandets misjonsforsamling i Haugesund.

For første gang i historien arrangerte Region sørvest nyttårskonferanse for den nordlige delen av Region sørvest.

Tidligere har det vært arrangert Arbeidermøte på Solgry ungdomssenter, med spesielt fokus på de ansatte i denne delen av regionen og på institusjonene samt fritidsforkynner og tidligere misjonærer.  De siste årene var lørdagens arrangement åpne for alle.  Dette var også et arrangement med god oppslutning.

Både møtene på fredag kveld og lørdag formiddag hadde god oppslutning, og en antar at det deltok nærmere 170 på det meste.  De fleste kommuner i denne delen av regionen var representert på Nyttårskonferansen.

Hovedtaler var Informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen.  Han deltok på bibeltime på fredag ettermiddag og hadde foredrag på lørdag formiddag.  På fredag hadde han temaet «Jesus som frelser og forbilde».  På lørdag var temaet «NLM – bakstreversk eller fremoverlent». 

På lørdag kveld deltok tidligere misjonær Jan Helge Aarseth, og hadde temaet «La nådegaven flamme opp». Siste samling på lørdag hadde spesielt fokus på NLM sitt arbeide i lukkede områder.  Her deltok en av regionens utsendinger i dette arbeidet.

Misjonshusets Husgruppe deltok med sang på to av samlingene og Gerd Kari Sund deltok med sang på de to andre samlingene.

På lørdagen var det eget opplegg for de barna som deltok på samlingen.