Ungleder

UngLeder

Ung ledertrening på Oasen, Ganddal.

UngLeder er et ledertreningsopplegg utformet av NLM ung. Ansatte i regionen har hatt opplæringsdag i hvordan de kan ta i bruk opplegget, og på Ganddal er de igang med ledertreningen.

På ungdomslaget Oasen Ganddal er ungdommene i styret med på ledertrening.
Det innebærer en ettermiddag i måneden, der de samles til mat, undervisning, refleksjons- og samarbeidsoppgaver.

I vår har temaer som “hvem er Herre i ditt liv”, “hva er lederskap?” og “Guds farshjerte” stått på agendaen. Opplegget strekker seg over en periode på 2 år, og ungdommene vil fortsette med ledertrening til høsten.
Hensikten med ledertrening er å utruste, støtte og gi kompetanse til ungdommene som står i lederroller.

Opplegget er lett tilgjengelig på internett, der ligger både undervisningsfilmer og samtaleopplegg klart. Vil du sjekke ut opplegget?
Gå inn på www.ungleder.no