Smilende Åshild Sørhus

Forkynnerglede

Åshild Sørhus - forkynner i Region Midt-Norge

Erfaren medarbeider i ny stilling

Åshild Sørhus er fra 1. august ansatt som forkynner i Region Midt-Norge. Hun går inn i en 40 % stilling. Åshild er godt kjent i regionen og har mange kontakter blant barn, unge og godt voksne. Med sin misjonærbakgrunn i Mongolia og sterke engasjement for misjon, vil hun utfylle staben på en god måte. Hun har en forkynnerglede over å få dele Guds Ord med oss. Vi takker Gud for «gaven».

Ønsker dere besøk?

Kontakt regionleder om misjonsfellesskapet ditt ønsker besøk av henne.