Møteleder Arvid Espedal på talerstolen

Sommermøter på Forsand

Sommeren er ei rolig tid på våre bedehus. På Forsand ønsker de å ha ei møtehelg også i juli.

Årets møtehelg på Forsand bedehus var 26.-28. juli. Det var Magne Austneberg som var årets taler. Han fikk dele mye godt ut fra Guds ord. Søndag kveld var teksten om Jesus som mettet 5000 i ørkenen.

På grunn av noen uheldige omstendigheter var ikke møtene annonsert i lokalavisa. Det kom derfor ikke så mange tilreisende som det ellers pleier å gjøre. Det var likevel en flokk på femten som var samlet på lørdag kveld og søndag kveld. Noe færre på fredagskvelden.

Mange bedehus holder helt stengt fra midten av juni til langt ut i august. Kanskje skulle flere tenke som Forsand, og sørge for litt åndelig mat også på sommeren. Hva med å samarbeide med nabobedehus om et møtetilbud også om sommeren?