Sang av de yngste elevene

Stor innsats for misjonen

Det manglet ikke på innsats og glød når elever, personale, slekt og misjonsvenner var samlet til misjonsdag på Tryggheim Strand på Tau.

Misjonsdagen startet med gråvær, men da det nærmet seg oppstart, begynte sola å skinne og temperaturen nærmet seg sommer. Det har blitt en tradisjon på Tryggheim Strand med en slik ettermiddagssamling med misjon i fokus. I år var det innsamling til misjonsarbeidet i Elfenbenkysten. Skolen har tett kontakt med misjonær Fredrik Berge og hans familie. Fredrik er fra Strand, og er sammen med familien utsendinger for NLM.

Mye folk møtte opp
Ove Sandvik

Ettermiddagen startet kl.15.30 med salg av middag, dessert og kaker. Samtidig var det mulighet til å kjøpe lodd på en utlodning, og barna kunne delta på ulike aktiviteter. Neste post var flott sang av de yngste klassene ved skolen, før lærer Bjarne Ydstebø hadde en andakt. Han minnet om hvem som er misjonær og om Guds frelsesvei gjennom Jesus. I egentlig forstand er alle Guds barn misjonærer der de bor.

Misjonsløpet skapte også mye engasjement. Her løp elever og andre, sponset av slekt og venner. Misjonsdagen ble avsluttet med amerikansk auksjon, trekning av lotteriet og en ekstra løperunde for de voksne. I fjor kom det inn ca. kr.110.000,- på misjonsdagen. Årets resultat ble hele 193.000,-. De håper å nå kr.200.000,- før skoleslutt, for da ryker håret til to av lærerne.