Vestborgelever på Romatur

Vestborgelever på Romatur

Vestborgelever har hatt en strålende tur til Roma. Se hva vestborg.no skriver om turen.

VG2-elevane har kome attende frå skuleturen til den evige stad. Turen vart annleis grunna pilotstreiken, men Plussreiser i Ålesund stod på og fekk gjengen både trygt sørover og tilbake igjen.

Mellom anna vart det eit døger ekstra i Roma, noko som gjorde at alle kom seg til kystbyen Stella Polare – og mange elevane nytta høvet til å bade. 

Katrine Myrseth frå Sykkylven var ei var ei av mange som var nøgde med turen. 

-Dette har vore ein tur der alle har vore med alle, seier ho. 

-Kva har høgdepunkta vore? 

-For meg så var det Peterskyrkja og Colosseum. Me var også i mange flotte kyrkjer som hadde kjempefin utsmykking. Særskilt var eg imponert over dei innvendige taka. Korleis i all verda har dei fått det til å gjere det så fint? 

I tillegg til å lære historie og kristendom frå Roma, så fekk elevane noko fritid. 

-Vi har klart oss veldig bra, og vi har tatt omsyn til kvarandre sine ynskje kvar vi skulle gå. Eg har saman med andre kosa meg på kafé og har fått ete is. Dessutan var det skikkeleg kult å oppdage at eg kunne snakke spansk og samstundes kommunisere med italienarar. Det hadde eg ikkje sett føre meg på førehand. Eg hugsar spesielt at det var kjekt å snakke med eit eldre ektepar vi kom i kontakt med. 

-Korleis påverka pilotstreiken dykk? 

-Vi måtte dra frå Vestborg til Gardermoen med buss om natta istadenfor å ta fly dagen etter. Elles var det litt dumt at klassen vart splitta opp i ulike grupper mellom Gardermoen og Roma. Gruppa mi var også litt uheldig med bagasjen, så den kom fyrst til hotellet to dagar for seint. 

Katrine Myrseth elev på Vestborg
Katrine Myrseth:Flott tur til Roma vestborg.no