Inge Sirevåg og Stein Sandvik

Trenger du mat?

Det er stor nåde å få lytte til forkynnelsen av Guds ord. Når evangeliet blir forkynt, serveres himmelske mat. Nå er det tid for å planlegge møter våren 2020.

Denne uka gikk det ut melding til foreninger og kontaktpersoner med påminning om frister for å spørre etter forkynnere til første halvår 2020.

Ønsker du besøk av en av hovedstyrets forkynnere, er fristen 15. juni for å melde ønskene til reiserutelegger Ove Sandvik. Ønsker du besøk av en av regionens forkynnere, er fristen 22. september.

Du kan melde inn via tilsendt skjema. Du kan også sende mail direkte til reiserutesorvest@nlm.no eller melde ønskene på tlf.97672647.

Vi oppfordrer til å arrangere både møteuker, møtehelger, bibeltimeserier og enkeltmøter. Vær frimodig og spør! Kanskje noen også kan ha noen ekstra møter etter påske? På den tid er det ofte ledige forkynnere.

Noen har kanskje ikke frimodighet til å spørre etter taler, fordi det er så få som kommer på møtene. Da vil vi oppmuntre ekstra, nettopp dere som kjenner på slike tanker, til å være ekstra frimodig. Gud er ikke bundet til at det er mange som samles. Forkynnerne er takknemlige for alle steder vi kan nå ut med Ordet. Så være frimodig!

Hjertelig takk til hver og en som er med å legge til rette for «utdeling av mat» i bygd og by.