Forsamling regionmøtet 2019

Regionmøte til oppmuntring og inspirasjon

25.-26 mai ble regionmøtet i Region nordvest arrangert i Ålesund. Temaet for helga var «I tro», og det ble gjenspeilet både i tale, sang, seminar og andre innslag.

Hovedtaler på regionmøtet var leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid. Gjennom livsnær forkynnelse belyste han ulike vinklinger på temaet «I tro». På noen samlinger var diakoni spesielt vektlagt. Flere gjester fortalte om ulike måter å leve ut troen i handling, for eksempel gjennom gjenbruksbutikker. Karen Colban Hoel fortalte fra diakonale prosjekter i Mongolia. 

 

Kåre Johan Lid
Hovedtaler:Kåre Johan Lid Jon Ove Holen

 

 

Karen Hoel
Karen Colban Hoel:Karen fortalte fra Mongolia. Jon Ove Holen

 

På de meste besøkte møtene var over 500 personer samlet, og en stor del av de var barn og unge. Alle de tre korene i regionen, Krasp sør, Krasp nord og Kairos, deltok på regionmøtet denne gangen. Det var flott og inspirerende å høre over 80 ungdommer synge i felleskoret. I tillegg til korene var over 70 barn påmeldt til barneaktivitetene.

 

Felleskor Krasp og Kairos
Felleskor:Krasp og Kairos sang både hver for seg og sammen. Jon Ove Holen

 

Årsmøtet

Selve årsmøtet ble preget av det pågående strategiarbeidet i NLM.  Det ble gjennomført en gruppesamtale der en kunne velge mellom temaene forkynnelse, diakoni, barne- og ungdomsarbeid eller innvandrerarbeid. Flere uttrykte at samtalen var både nyttig og inspirerende.

 

Det var 158 utsendinger til årsmøtet. Se egen nettsak om valgresultat på årsmøtet.

 

Sang og musikk

Det var også flere enn regionungdomskorene som deltok med sang. På åpningsmøtet deltok to av korene fra Misjonssalen Ålesund, barnekoret Rejoice og mannsgruppa Kraft.

 

Søndag hadde vi besøk av Maria Engås Halsne, som er finalist i TV-programmet The Voice.

 

Det kom inn ca 190 000,- i kollekt under regionmøtet.

 

Maria Engås Halsne med fans
The Voice:Maria Engås Halsne sammen med to trofaste fans. Jon Ove Holen

 

Misjonstivoli
Misjonstivoli:Selv om været ikke var det beste, var misjonstivoliet et populært innslag. Jon Ove Holen