Utsnitt av forsamlingen

Regionårsmøtet - stor oppslutning

Regionårsmøtet var i år lagt til Klepphallen på Kleppe. Oppslutningen var god og samtalen om misjonskallet preget årsmøtet.

Om lag 700 misjonsvenner var samlet til årsmøte på lørdag 25. mai. Oppslutningen på søndagen var kanskje enda større.

Tema for årsmøtet var «Ansikt til ansikt.». Dette var emne for de ulike talene og for samtalen under selve årsmøtet. Espen Ottosen var en av talerne. Han hadde emne på åpningsmøtet: «Ansikt til ansikt med Gud». Om kvelden talte han over tema «Ansikt til ansikt med de unådde» og på søndag formiddag «Ansikt til ansikt i bønn».Den andre taleren var Andreas Årikstad. Han talte på ungdomsmøte lørdag kveld, med emne «Ansikt til ansikt med Ordet» og på avslutningsmøtet søndag kveld, «Ansikt til ansikt med mine medmennesker». Årikstad talte også på familiemøte søndag formiddag på Kleppe bedehus.

God drøs i matpausen
Ove Sandvik

Årsmøtet valgte Mirjam Ydstebø og Enok Thorsen som ordstyrere. De ledet saksbehandlingen på en trygg og god måte. Det var 393 stemmeberettigede på årsmøtet. Regionleder Kolbjørn Bø hadde ansvaret for å presentere årsmeldingen. Han nevnte blant annet forkynnervirksomheten, og oppfordret misjonsfolket til frimodig å spørre etter forkynnere. Antall møteuker har gått ned de siste årene, en tendens som bør snus. Tre nye skoleprosjekt er under oppføring. KVH i Haugesund, Tryggheim Strand og Tryggheim Forus vgs.

Paul Odeh fortalte inspirerende fra arbeidet blant innvandrere og gledet seg over at 37 hadde bekjent de ville ta imot Jesus i 2018. Arvid Lodden presentert regnskapstallene. Disse viste inntekter på kr.52.025.935,-, en stigning på 2 % fra året før. Regionbidraget til hovedkassen var på kr.30.414.878,-. I tillegg kom nesten 6.millioner fra gjenbruksbutikkene i regionen.

Samtalen om arbeidet hadde emnet «Ansikt til ansikt med kallet». Karoline Seljenes, Helga Røyland og Egil Svela hadde gripende innledninger, før 13 misjonsvenner hadde innlegg om kallet til misjon. Misjon blant unådde folkegrupper, rekruttering av personell til barnehager og skoler, bygder i regionen som ikke har møtevirksomhet, var noe av fokuset under samtalen.

Søndag formiddag ble det behørig markert at Tryggheim skoler er 100 år i år. Det blir egen jubileumsfest i oktober. Underveis var det sang av Aleksander Olsen og Martin Lindhjem, Malin og Børge Voll, Kristine Gamst Selstø og KRASP. Misjonslagene på Jæren gjorde en stor innsats for at det praktiske fungerte på en utmerket måte.

I gave til misjonen kom det inn omtrent kr.380.000,-.