Tekstplakat Nord-Afrika med marked

Månedens misjonsfelt juni: Nord-Afrika

NLMs hovedmål i Nord-Afrika er å være til stede. Vi vil vandre sammen med søkende mennesker og vise dem at Jesus er mer enn en profet – han er Guds sønn og verdens frelser.

Bønneemner

  • Be om gode relasjoner til mennesker vi møter.
  • Be om muligheter og visdom til å gripe an ulike situasjoner på en god måte.
  • Be for de lokale kristne - for enhet og forsoning.
  • Be for den politiske situasjonen for landet og om god økonomisk utvikling (arbeidsledigheten er skyhøy).
  • Be for prosjektene og om at det kan bety mye for området vi arbeider i.
  • Be om glede, styrke og beskyttelse for utsendingene.

I en lys og trivelig stue i et vanlig hjem i en stor by i Nord-Afrika sitter noen få norske familier og noen fra andre deler av verden. De skal feire gudstjeneste sammen. Et lite, internasjonalt fellesskap av kristne som har flyttet til denne delen av verden for å være vitner om troen sin i hverdagen, i vanlige yrker og i møter med mennesker de blir kjent med.

I det landet de bor i, finnes det faktisk noen tusen kristne. Men ikke i denne delen av landet. I den byen utsendingene våre bor i, finnes det bare noen få små husmenigheter. Mange andre steder finnes det ingen – og de få kristne lever som troende i hemmelighet, alene.

De har gjerne blitt kjent med den kristne troen gjennom internett, fra forskjellige kilder og forskjellige kristne tradisjoner. Det kan føre til interessante resultater, men det viktigste er at de har fått et møte med Jesus.

Utsendingene våre ønsker å være medvandrere for slike, mennesker som av ulike grunner er nysgjerrige på kristen tro. Noen ganger møter de mennesker som har blitt veiledet over internett og endelig er klar til å møte noen ansikt til ansikt for å diskutere trosspørsmål. Andre ganger kommer de rett og slett i snakk med folk på kafeer.

For det er lett å få snakke om troen sin i dette landet. Nesten alle gode samtaler er innom tro og livssyn – som en av utsendingene våre forteller i filmen du kan se nederst i artikkelen, er det sjelden han ikke får muligheten til å dele kjernepunkter i den kristne troen med andre.

Og nettopp det er NLMs hovedmål i Nord-Afrika: Vi vil være til stede. Være medmennesker, som i dagligliv og drevet av kristen nestekjærlighet arbeider for å bedre menneskers liv. Og være medmennesker som er tydelige om vår tro og gjerne deler den med andre som er villige til å høre.

Glass med te og tekanne
Vitner på kafé:NLMs utsendinger får ofte muligheten til å dele troen sin over en kopp te. Daniel Wanke - pixabay.com

Et sentrum for kirken

Landene i Nord-Afrika var et sentrum for tidlig kristendom, i likhet med de sør-europeiske nabolandene på den andre siden av Middelhavet. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra, og de spilte en viktig rolle i kristendommens bevegelse vestover.

Men i dag er kristendommen en svært liten minoritetsreligion i regionen, og de som omvender seg til kristen tro fra andre religioner møter ofte vanskeligheter.

Gledelig nok ser man tegn til vekkelser, og flere tusen har de siste årene valgt å følge Jesus. Det er særlig evangelisk kristen tro som opplever vekst i området. Men i mange områder er det praktisk talt ingen kristne, og for de fleste forbindes kristendommen kun med Vesten og vestlige, liberale verdier.

Kappekledd person i bakgate
I skjul:Mange i Nord-Afrika må leve ut sin kristne tro i hemmelighet. Elcarito - unsplash.com

NLM i Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte NLM mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Nord-Afrika ble etter hvert vedtatt som satsingsområde, og man tok sikte på å sende kristent fagpersonell til dette området.

Landene i Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men de siste årenes politiske omveltninger har skapt store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom, og landene tillater i dag kristne fagfolk som kan bidra med utviklingskompetanse.

NLM har derfor inngått et samarbeid med en internasjonal kristen bistandsorganisasjon, og våre utsendinger har sitt daglige arbeid i denne organisasjonen. I tillegg er relasjonsbygging en viktig del av utsendingenes hverdag.

Mann i blå skjorte holder mobiltelefon
Internett:Mange søkende kommer i kontakt med kristne på internett. Slik får de hjelp på trosveien. Utsman media - unsplash.com

Krevende arbeid

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika, en region med stadige konflikter og uroligheter, gjør arbeidet krevende. Utsendingene må være forsiktige både i hverdagen og med tanke på informasjonen som deles om arbeidet.

Likevel trenger både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen din støtte. Vi håper du vil huske på dem i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen øverst i saken.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å ta ansvar både som forbedere og som informasjonsformidlere. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for å få mer informasjon om arbeidet og hvordan denne kan deles videre.

   

Bli med!

Det er krevende å etablere seg i et nytt land og starte opp et nytt misjonsfelt. Vil du støtte dette arbeidet?

     

Filmer

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

     

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Nord-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.