Håkon Lund

Leir- og lederutvikler i Østfold, NLM region øst

Håkon Lund er ansatt for å knytte tette bånd mellom fellesskap og leir i Østfold.

Håkon Lund (25) er fra Spydeberg og fullfører til sommeren grunnskolelærerutdanning ved OsloMet. I tillegg er han teamleder for Young Life på Østensjø i hovedstaden. Han har også gått på Bibelskolen i Grimstad, vært teamarbeider ved samme skole og har erfaring fra Bibelcamping på Fangekasa og diverse frivillige oppgaver i NLM region øst, UL etc. 

Region øst har sett behov for å videreutvikle leirarbeidet på Solbukta og knytte tettere bånd mellom lokale fellesskap og leirarbeidet. Vi tror det fremover vil være viktig å satse på trening av lokale ledere og at leirene kan være en ressurs for det lokale arbeidet – og omvendt. Håkon kommer til å ta tak i dette, noe vi tror han kommer til å gjøre på en god måte med den erfaring han har med seg.  

Håkon tiltrer stillingen i løpet av august 2019 i 50 % fast stilling. Han bor nå i Oslo, men kommer etter hvert til å bosette seg i Østfold.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen i en ny tjeneste i region øst! Og til dere som møter på Håkon: Ta godt imot ham 😊