Spire i hånd

Fire seminar til inspirasjon

På regionkonferansen får vi noe til inspirasjon for tro og hverdagsliv gjennom taler og seminar som står i sammenheng med årets tema; «Fra hjerte til hjerte».

Relasjoner

Enten det gjelder familie, kolleger, nye nordmenn, unge eller gamle: Hvordan kan vi dele lyset fra Jesus med mennesker vi møter i hverdagen vår? Dette vil tidligere Mongolia-misjonær Åshild Sørhus snakke om på seminaret «Med hjerte for naboen».

Bibelen

Under overskriften «Med hjerte for Bibelen" vil Kristian Fagerli ha fokus på Bibelen som Guds troverdige ord til oss, ord som vi kan ha full tillit til.

Unådde

«Med hjerte for misjon i lukkede land»: To sprudlende og engasjerte damer fra NLM Info, Elise Haugland og Grete Haukelid, vil dele historier og gi oss et nærmere innblikk i NLMs arbeid inn mot unådde folkegrupper.

Familie og tjeneste

En familie deler sine ferske erfaringer med oss fra Teft Familie  NLMs familiebibelskole i Kenya, og om hvordan man kan tjene Jesus sammen som familie; - «Med hjerte for familie og tjeneste»

 

Det først oppsatte seminaret om Gjenbruk går ut dette året.

Påmelding

Det er veldig nyttig for planleggingen at det gjøres påmelding til seminarene sammen med påmelding til konferansen. Påmeldingsfristen er 16. mai. Du finner mer info og mulighet til påmelding her:

LENKE TIL INFORMASJON OG PÅMELDING