Utsnitt av forsamlingen

Møte i Åna Sira

Torsdag 25. april var det møte i Åna Sira. Det ble mye godt både til legeme og for sjela.

Åna Sira er ei lita bygd som ligger både i Rogaland og i Vest Agder. Den sørligeste delen av bygda tilhører Flekkefjord kommune, mens den nordre delen ligger i Sokndal kommune. Møtet var på Roligheten, som ligger i sør.

Det er Torbjørg og Oddvar Trelsgård som er kontakter i Åna Sira. De fleste møtene er i kjellerstua i heimen deres, men noen ganger er samlingene også på bedehuset. NLM har vanligvis to møter per halvår.

Det er kun 6-8 faste møtedeltakere igjen i bygda, men på samlingene er det often noen tilreisende. Slik var det også denne gang. Det kom folk både fra Fjotland, Flekkefjord og Sokndal. Til sammen var det 12 frammøtte.

Første del av møtet var det sang av Thorild Vatland og Kjell Trodahl, tale av Ove Sandvik og vitnesbyrd fra flere av møtedeltakerne. Det ble også gitt kr.3.050,- til misjonen. Siste del var en bedre kveldsmat med innlagt god drøs.