1.maimøte

1. mai møte på Tryggheim

Årets 1. mai møte blir på Tryggheim som vanlig. Denne gang er det Ingvald André Kårbø og Jan Helge Aarseth som er talere.

1. mai møtene har lang og god tradisjon blant bedehusfolket i Sør-Rogaland. Her er viktige og aktuelle bibelske tema belyst ut fra Guds ord.

Først bibeltime starter kl.17.00. Da blir det tale av Kårbø, og han har fått tema: «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd». På denne samlingen blir Regionungdomskoret med og synger.

Andre samling starter kl.19.00. Da vil Aarseth tale over temaet «Min heim – ei varmestove for dei som frys?» Det blir sang av sangkameratene.

Mellom møtene blir det servert kaffe med noko attåt. Det vil også bli anledning å gi en gave til misjonen.

Alle er hjertelig velkommen.