Tekstplakat med japanske kvinner på strand

Månedens misjonsfelt april: Japan

I det travle og moderne japanske samfunnet kan det være krevende å nå ungdommer og yrkesaktive med evangeliet. Men nå satser kirken mer på arbeid blant unge.

Bønneemner

  • Be om at Aobaen barnehage må finne sin plass i et samfunn i stadig endring og gjennom det få være et redskap til å nå mange familier med evangeliet også i fremtiden.
  • Be for den nye barne- og ungdomslederen, Shinki Takahira, som VJELK nå ansetter, og for NLMs bidrag inn mot barne- og ungdomsarbeidet i VJELK.
  • Be for språkskolestudentene: David T. Thorsen, Tone og Ole Bjarne Tråsdahl og Kristin og Kristoffer Nævdal.
  • Be for misjonærbarna i skole, barnehage og hjemme hos foreldrene.
  • Be for Jüri Perendi fra FLOM, som i disse dager avslutter språkskolen og skal over i ordinært misjonsarbeid. Be for kona Johanna og deres to sønner.
  • Be for Inger Valbø og arbeidet med Bible Club i Matsue.
  • Be for Karoline og Marius bergersen i menighets-, ungdoms- og mediearbeid.
  • Be for Kari Opperud og Lea Lukka og menighetene i Ako og Midorigaoka.
  • Be for styreleder Leifur Sigurdsson og kona Katsuko, som begge arbeider i Rokko Island menighet, og for de tre barna deres.
  • Be om godt lederskap av arbeidet ved Astrid og Bård Hauge, og for Ingebjørg Hildre og arbeidet på NLMs kontor i Kobe.

NLMs samarbeidskirke i Japan, Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK) ble startet i 1962, tretten år etter at NLM først startet arbeid i landet. Mye har skjedd siden da, og kirken er i dag et levende fellesskap med mange menigheter i en av verdens minst nådde nasjoner.

Samtidig er misjon og evangelisering i Japan krevende. De fleste menighetene er små, og de siste årene har man sett mindre vekst og fornyelse i både arbeidsmetoder og medlemstall i kirken.

Svært mange av medlemmene er eldre mennesker, og det samme har vært situasjonen for prester og ledere. Det har vært vanskelig å nå særlig ungdommer og unge voksne med evangeliet.

  

Heldigvis ser man nå et gryende skifte i kirken. Flere unge melder seg til tjeneste og man ser en voksende nød og iver i flere menigheter for å nå de unge. 

For å satse mer på ungdomsarbeidet vil VJELK i sommer ansette en nasjonal ungdomsleder, Shinki Takahira (som du møter i filmen nederst på denne siden). Sammen med en utsending fra NLM og en fra FLM (Finnish Lutheran Mission) skal han utgjøre et team som spesielt vil arbeide med ungdommer innen VJELK.      

Ungdommer lovsynger i kirke
Marius Bergersen

Krevende misjonsarbeid

NLM sendte sine første misjonærer til Japan i 1949, og de fleste av våre misjonærer er i dag tilknyttet VJELKs menigheter.

Til tross for lang tids misjonsinnsats og fremvekst av flere kirkesamfunn er japanerne fremdeles blant verdens minst nådde folkeslag. Av en befolkning på over 126 millioner er bare mellom 1–2 % kristne, og under halvparten av dem igjen er evangeliske kristne.

Japans kultur og det japanske åndslivet er sterkt preget av synkretisme, med buddhisme og shintoisme som de to dominerende religiøse påvirkningene, både historisk og i dag.

Men samtidig er Japan et av verdens mest sekulære land. Religiøse tradisjoner og tankegods er svært viktig både i samfunnet og i folks identitet, men undersøkelser har vist at mange samtidig oppgir at de ikke har noen religiøs tilknytning.

Turister i tempel
Torgeir Henden

Finner kontaktflater

Det hektiske og høyteknologiske japanske samfunnet er også en misjonsutfordring. De fleste japanere arbeider lange dager og har ofte lite tid til å være med på aktiviteter i misjonærenes og kirkens regi. Skoleelever og studenter har også en svært travel hverdag. Dermed er det pensjonister og hjemmeværende mødre med små barn det er lettest å få kontakt med.

Misjonærene er ofte et kontaktpunkt for nye mennesker og får slik være med på å nå nye med evangeliet i Japan. Samtidig kan kontaktskapende arbeid for å nå mennesker med evangeliet ta lang tid.

I over 60 år har vi blant annet drevet en barnehage i Kobe, der også misjonens hovedkontor samt bibelskolen, det teologiske seminaret og mediesenteret ligger.

Vi driver også studentarbeid i samarbeid med den japanske skolelagsbevegelsen, og flere av våre misjonærer bruker mye av tiden sin på engelskklasser og bibelgrupper blant unge. Særlig engelskklasser er et populært tilbud som også tiltrekker seg ungdommer og yrkesaktive, fordi mange japanere er svært interessert i å lære og praktisere engelsk og lære mer om vestlig kultur.

Engelskundervisning utendørs
Marius Bergersen

Langsiktig misjon

Prisnivået i Japan er høyt i forhold til de fleste av NLMs andre misjonsland, og dermed er det også dyrt å drive misjon. Samtidig er det nødvendig. Sammen med vår samarbeidskirke ønsker vi å nå ut til stadig nye mennesker – og vi er særlig takknemlig for at kirken nå ser viktigheten av å satse mer strategisk på arbeid blant barn og unge.

Man ser sjelden store vekkelser i Japan, og det meste av misjonsarbeidet handler om å disippelgjøre enkeltmennesker over tid. Derfor krever misjon blant japanere både tålmodighet og utholdenhet, selv når man ser få resultater. Mange japanere som kommer til tro, forteller at det første frøet ble sådd for mange år siden – noen sår og andre høster.

     

Støtt arbeidet

Vær med og be om vekkelse over Japan. Mange japanere fyller livet med arbeid, eiendeler og materielle goder, men kjenner likevel på en tomhet. Vi har godt nytt å fortelle dem!

 

Film om det nye arbeidet blant barn og unge i Japan:

Trenger du hjelp til å laste ned? Brukerveiledningen finner du her.

    

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Japan, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.

Område