Ungdommer tar en hig five på fotballbanen

Ledig vikariat Leder NLM Ung Midt-Norge

Vil du arbeide for at barn og unge skal bli kjent med Jesus? Da har vi kanskje en stilling til deg!

NLM region Midt-Norge søker vikar for Leder Ung i 100% stilling i forbindelse med foreldrepermisjon. Oppstart i stillingen ønskes så snart som mulig, senest 1. august.

Sammen med regionleder og administrasjonsleder er Leder Ung en del av regionens lederteam. Leder Ung har det overordnede ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i regionen. 

Spennende ansvarsområder

Leder Ung har flere spennende ansvarsområder og får blant annet være med og utvikle leirarbeidet i Midt-Norge. Oppfølging av lag og foreninger, samt personalansvar for regionens barne- og ungdomsarbeidere er også en viktig del av stillingen. 

Vil du vite mer?

Mer informasjon om stillingen finner du her 

Søknadsfristen er 25. april.

Vi oppfordrer deg til å:

- Søke dersom du tenker at dette kan være en stilling for deg

- Spre informasjon om vikariatet

- Tenke gjennom om du kjenner noen som er aktuelle til stillingen og oppfordre de til å søke

- Be om en god og rask ansettelse