Person holder glasskule

Giveraksjon – For å forandre

Økte gaveinntekter kan bety en forandring for mennesker både i Region øst og ute på misjonsfeltene.

Takk til alle som er med i arbeidet blant barn, unge og voksne i NLM region øst! Uten de mange frivillige ville arbeidet stoppet opp.

 

Regionstyret gjorde før jul vedtak om en giveraksjon i regionen i 2019. Ved økte gaveinntekter vil en kunne bety en forandring for mennesker både her i regionen og ute på misjonsfeltene. I denne aksjonen ønsker vi at det ikke bare skal være fokus på gaveinntekter, men også på forvalteransvaret og oppdraget. Vi har et ansvar for hvordan vi forvalter våre ressurser. Vi har et ansvar for at budskapet når lenger ut.

 

Når det gjelder selve gavene, vil vi i aksjonen konsentrere oppmerksomheten mot å få flere faste givere, eller økte gavebeløp. Kanskje greier vi 100 nye og 100 som øker beløpet. Da er vi avhengig av hjelp fra mange. Som en liten påskjønnelse vil det bli en gevinst til en av de som er ny fast giver eller som har økt beløpet før giveraksjonen avsluttes 1. juli 2019.

 

Hvordan gi? Se lenger nede

 

Jeg har vært heldig

Jeg har vært så heldig å få stå i tjenesten i Øst Afrika. Det har vært utrolig trosstyrkende å få se mennesker bli forandret i møte med Jesus. Det er ikke vanskelig for meg å se at det er viktig å være med å gi til dette arbeidet. Det gjør mer for folk enn jeg hadde ant før jeg fikk se det. Jeg fryder meg over kallet, og gleder meg over å kunne være med fra denne siden og.

Rune Mjølhus
NLM

Rune Mjølhus, misjonsrådgiver NLM Norge

 

Jeg må stoppe opp

Som misjonsvenner er vi privilegerte som får være med å be slik Jesus lærte oss: La ditt rike komme! Kallet til tjeneste kommer tett på da. Jeg må stoppe opp og tenke at det gjelder i mitt hjerte først, men også gjennom meg i møte med mennesker, og ikke minst ved å gi av det jeg er betrodd å forvalte av midler.

Kay Granli
Privat

Kay Granli, regionstyreleder NLM region øst

 

Slik kan du bli fast giver

Fyll ut skjemaet på nlm.no/fastgiver

 

Slik kan du øke din giveravtale

Øk din giveravtale på minside.nlm.no

 

Ved inngåelse av giveravtale godtar du å bli fulgt opp ihht NLMs personvern: nlm.no/personvern.

Dersom du har spørsmål knyttet til giveravtale, send epost til giver@nlm.no eller ring 22 00 72 00.